ဗီြအိုင္ပီ ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားရမ္းျခင္း


ခရီးသြားလာျခင္း၏ လြတ္လပ္မႈအစစ္အမွန္က မည္သည့္အရာနည္း။ ေလဆိပ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ျခင္းႏွင့္ သင္၏ ထြက္ခြာခ်ိန္ႏွင့္ ေန႔ရက္ကို သတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

  ဗြီအိုင္ပီ ဂ်က္ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားျခင္းသည္ သက္ေတာင့္သက္သာပ်ံသန္းစီးနင္းႏိုင္ရန္ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္ ေခတ္မီၿပီး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္သည့္ ခရီးသည္မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။

  
  

  ပုဂၢလိကေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သည္ ပံုမွန္ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားထက္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ပိုမိုရိွသည္။

  • လယာဥ္တစ္စင္းကို စင္းလံုးငွားသည့္အခါ အထူးသျဖင့္ AVIAV TM (Cofrance SARL).
   ကဲ့သုိ႔ေသာ သင့္အေနႏွင့္ ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရသည့္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားလွ်င္ ထိုေလယာဥ္၏ နည္းပညာအေျခအေနကို လံုး၀စိတ္ခ်ႏိုင္သည္။
  • စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ခရီးသည္မ်ားကို ရံုးသံုး စက္ကိရိယာမ်ား၊ အြန္လိုင္းတြင္ ညိွႏိႈင္းထားသည့္ ေလယာဥ္ပ်ံသန္းခ်ိန္အတြင္း ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ငွားရမ္းမည့္သူ၏ အထူးေတာင္းဆိုခ်က္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာ ေပးထားသည္။
  •  ေလယာဥ္မထြက္ခြာမီ ၄နာရီႀကိဳတင္၍ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခုကိုဘြတ္ကင္တင္ႏိုင္သည္။ လက္မွတ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ဖယ္ခိုင္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူထားရန္ မလိုေပ။
  
  

  Аренда vip самолета

  
  

  ဗြီအိုင္ပီ ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားေစ်းႏႈန္း

  ဂ်က္ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားျခင္း၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေလယာဥ္သက္တမ္းႏွင့္ ေမာ္ဒယ္လ္၊ လမ္းေၾကာင္း၊ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အကြာအေ၀းႏွင့္ ေနာက္ထပ္၀န္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားစြာေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။
  ေအာက္ပါတို႔သည္ ေလးေယာက္စီးေလယာဥ္တစ္စင္းကို စင္းလံုးငွား စီးနင္းပ်ံသန္းရန္အတြက္ ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္သည္။

  ေမာ္စကိုမွ ျပင္သစ္ႏွင္းေလွ်ာစီး အပန္းေျဖစခန္း ေကာ္ခ်ဗဲလ္သို႔ ပ်ံသန္းသည့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ ယူရို ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္သည္။ ေမာ္စကိုမွ ခ်မ္ဘယ္ရီသို႔ ပ်ံသန္းရာတြင္ ကုန္က်ေငြ ယူရို ၂၅,၀၀၀ -၃၀,၀၀၀ ၾကားရိွသည္။

  ေမာ္စကိုမွ ႏိုက္စ္သို႔ ပုဂၢလိကေလယာဥ္တစ္စီးအတြက္ ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္းလက္မွတ္သည္ ၁၂,၀၀၀ ယူရိုမွ စတင္ၿပီး အသြားအျပန္ခရီးစဥ္လက္မွတ္သည္ ယူရို ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ကုန္က်သည္။

  ရုရွၿမိဳ႕ေတာ္မွ လန္ဒန္သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခုသည္ ၃၃,၀၀၀ ယူရိုကုန္က်မည္။ ျပင္သစ္သို႔ ပ်ံသန္းပါက ယူရို ၁၄,၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

  သင္သည္ ေမာ္စကိုမွ အမ္စတာဒမ္သုိ႔ သြားေရာက္လိုလွ်င္ အသြား ခရီးစဥ္တစ္ေၾကာင္း အတြက္ ယူရို ၂၇,၀၀၀ ေပးရန္ ျပင္ဆင္ထားရမည္။

  စင္းလံုးငွားခေစ်းႏႈန္းမ်ားရွာမည္။

  AVIAV TM (Cofrance SARL) ျဖင့္ ဗြီအိုင္ပီ ေလယာဥ္စင္းလံုးငွားျခင္း- သက္ေတာင့္သက္သာရိွမႈ အဆင့္သစ္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း။