RCCM (CMJ), Qimei

Airport
Qimei Yu, Taiwan

location

23.213,119.4175

elevation

19

time shift

sunrise

sunset

runways

Name
Length
Lights

02
784×23 m (2569x 75 ft)
ft lts

fuel suppliers

Fuel For You

+7 499 579 88 22

Avia Business Group

+7 (495) 7893806

Nearest airports:

RCWA (WOT), Wang An

RCQC (MZG), Magong

RCNN (TNN), Tainan Aero

RCAY, Gangshan

RCKU (CYI), Chiayi Aero

RCKH (KHH), Kaohsiung Intl

RCMQ (RMQ), Cingcyuangang

RCBS (KNH), Kinmen

RCFN (TTT), Fongnian

RCQS, Jhihhang

RCKW (HCN), Hengchun

ZSQZ (JJN), Jinjiang

ZSAM (XMN), Gaoqi